Szkolenia
image1 image2 image3 image4

Szkolenia


Nie wystarczy być szefem, trzeba być liderem

„Czyli jak być szefem od którego nie odchodzą pracownicy?"
„W jaki sposób kreować wiarygodny wizerunek menedżera i wypracować swój własny styl zarządzania"
„Jak motywować zespół, aby osiągał wyznaczone cele?"

Program szkolenia jest zbiorem kluczowych kompetencji menedżerskich, które zapewnią sukces w zarządzaniu. Uczestnicy wypracują swój własny styl zarządzania, będą potrafili w skuteczny sposób komunikować się w relacji przełożony-podwładny, będę potrafili wzmacniać i rozwijać kompetencje swojego zespołu, wyznaczać cele oraz motywować pracowników do skutecznej ich realizacji.


Budowanie wizerunku

Wizerunek jest ważny na wszystkich poziomach komunikacji, a zwłaszcza w biznesie. Najczęściej oceniamy ludzi po ich stylu i wyglądzie. Budowanie pozytywnego wizerunku osobistego powinno być istotne dla każdego, kto myśli o rozwoju zawodowym i osobistym. Dziś, na całym świecie, profesjonalny wizerunek biznesowy jest synonimem szacunku dla klienta i autorytetu reprezentowanego urzędu czy firmy. Czasami potrafi też odnieść bardziej spektakularny sukces w promocji danej instytucji niż reklama w mediach, która często jest dużo bardziej kosztowna.


Coaching

Jeśli pragniesz osiągnąć cele i marzenia a nie wiesz jak, potrzebujesz pogłębić swoją świadomość, lepiej poznać co jest dla Ciebie ważne? Dzięki coachingowi dokonasz własnych odkryć, które poprowadzą Cię do większych możliwości i zaskakujących rozwiązań. Coaching inspiruje. Sprawia, że lepiej wykorzystujesz swoje umiejętności i naturalne zdolności. Stajesz się bardziej kreatywny i zwiększasz siłę swojej motywacji. Coaching biznesowy – wzmacniając lidera czy zespół, przyczyniasz się do rozwoju swojej firmy.